فرم استخدام

  اطلاعات فردی   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

سوابق کاری به ترتیب از امروز به گذشته

  نام محل کار تاریخ شروع تاریخ خاتمه سمت علت خاتمه تلفن تماس

1

2

3

 

مشخصات ضامن ها

  نام و نام خانوادگی شغل وابستگی نشانی تلفن تماس

1

2

3

حقوق درخواستی ( ماهانه -تومان) وارد کردن حقوق ماهانه درخواستی به تومان الزامی است
حقوق درخواستی ( ساعتی -تومان)   وارد کردن حقوق ساعتی درخواستی به تومان الزامی است
سایر موارد و توضیحات

وضعیت روحی

اگر از نظر روحی - روانی، دچار بیماری یا مشکل خاصی هستید، باذکر مورد شرح کاملی از آن بنویسید.

وضعیت جسمانی

اگر از نظر جسمی ، دچار بیماری یا مشکل خاصی هستید، باذکر مورد شرح کاملی از آن بنویسید.

خودتان را در آینده در چه جایگاهی میبینید
درخواست استخدام در بخش
اضافه کردن رزومه (PDF)


علاقه مندان به همکاری با شرکت رایان خودرو اندیش می توانند با توجه فعالیت های شرکت رزومه خود را به روش های زیر ارسال نمایند

Email: Job@Rayankhodro.com
Fax : +98-21-66900816